Покана за семинар

  • 23 октомври 2020

ПОКАНА

Уважаеми госпожи и господа,
Българската асоциация на производителите, вносителите и търговците на лични предпазни средства с участието на НТС по текстил, облекло и кожи и Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд (НСЗБУТ) имат удоволствието да Ви поканят на семинар с теми:

Лични предпазни средства, препоръчани за ползване в контекста на заплаха от COVID 19. Приложимо европейско законодателство и възможност за прилагане на ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2020/403 НА КОМИСИЯТА.
и
Практически подходи за избор на лични предпазни средства за очите за нуждите на индустрията и във връзка с COVID 19.

Семинарът ще се проведе на 29 октомври, четвъртък 2020 г., 10.00 часа в зала № 105 А на първия етаж на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/, ул. „Раковски” № 108, София при спазване на всички мерки за безопасност във връзка с COVID 19, при следната програма:
10.00 – 10.30 ч. Регистрация
10.30 – 11.30 ч. лекция
11.30 – 11.45 ч. Кафе-пауза
11.45 – 13ч.  лекция и дискусия
Лектор: инж. Вася Миланова, държавен експерт в Отдел Контролно методичен в Главна дирекция Надзор на пазара към ДАМТН
13 – 13.30 ч. Обяд
13.30 – 15.00 ч. лекция
15.00 – 15.15 ч. Кафе-пауза
15.15 – 16.00 ч. дискусия
Лектор: Доц. Михаела Иванова дм НЦОЗА

УСЛОВИЯ И ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Такса участие: Таксата за правоучастие се превежда по банков път до 28 октомври и е:
– За един участник: 120 лв.
– за членове на БА ПВТ ЛПС, НСЗБУТ и НТС по текстил, облекло и кожи: 100 лв.
Таксата включва: 1сандвич, 2 кафета, 2 малки бутилки вода

Таксата за участие се превежда в: Банка Райфайзен банк
IBAN& BG 30 RZBB 91551002130200 BIC: RZBBGSF
БА ПВТ ЛПС, Семинар ЗОП Телефони за контакт: Марева
0888964209; Стоичкова 0888778987
E-mail: pmareva@abv.bg, boyka@preventa-bg.com, lps.ba@abv.bg

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Данни за фактура:
Фирма:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕИК/Идент. № по ДДС:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
МОЛ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
* Заявката трябва да е придружена от копие на платежен документ за внесена такса за участие

Свали заявката в PDF вариант

Свали