УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2021 г.:

Индивидуален членски внос 45.00 лева годишно
Колективен членски внос за учебни заведения и научни институти 60.00 лева годишно
Корпоративен членски внос за микро предприятия 60.00 лева годишно
Колективен членски внос за малки предприятия 90.00 ÷ 180.00 лева годишно
Колективен членски внос за средни предприятия 180.00 ÷ 300 лева годишно
Колективен членски внос за големи предприятия 1 месечна МРЗ годишно

Заплащането на индивидуалния или колективния членски внос се извършва с банков превод по сметката на НТС по ТОК:

  • ИН по ДДС: BG 121111930;
  • Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00;
  • BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк.

Членството в НТС по ТОК включва отстъпки и други предимства при публикуване на реклами в списанието и на уебстраницата на сдружението: https://tok.fnts.bg;
Свободният абонамент за списание „Текстил и облекло“ може да се заяви директно към разпространителите на списанието, с които НТС по ТОК има сключен договор:

  • ДОБИ ПРЕС ЕООД, София 1715, жк Младост 4, блок 414, вход 4, ЕИК130949772, http://www.dobipress.bg/ ;
  • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, София, ул. Академик Стефан Младенов, №1, блок 31, ЕИК121396123, http://www.bgpost.bg/