ЧЛЕНСТВО И АБОНАМЕНТ

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

  • Индивидуален членски внос без абонамент – 6.00 лева годишно;
  • Индивидуален членски внос с абонамент – 36.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации – 36.00 ÷
  • Колективен членски внос за малки предприятия – 72.00 ÷ 144.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за средни предприятия – 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно;
  • Колективен членски внос за големи предприятия – една МРЗ годишно.

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

Виж повече
Членство и абонамент
Научи повече

ВИЖТЕ СЕКЦИЯТА СЪС СЪБИТИЯ И НОВИНИ

Най-актуалната информация на ваше разположение
Научи повече