ЧЛЕНСТВО И АБОНАМЕНТ

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

 • Индивидуален членски внос – 45.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за учебни заведения и научни институти – 60.00 лева годишно;
 • Корпоративен членски внос за микро предприятия – 60.00 лева годишно
 • Колективен членски внос за малки предприятия – 90.00 ÷ 180.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за средни предприятия – 180.00 ÷ 300 лева годишно;
 • Колективен членски внос за големи предприятия – 1 месечна МРЗ годишно

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

Членство и абонамент
XI младежки конкурс

ФНТС
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ-СОФИЯ

Организира

XI Национален младежки конкурс:

„Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото“ – 2020

 • Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти и докторанти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.

 • Участниците в сътрудничество с водещ преподавател от обучаващото звено представят резюме и статия относно курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията

 • Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2019/2020 година

 • Одобрените материали ще бъдат публикувани в спиание „Тестил и облекло“

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория:

 • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ

 • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

Журито на конкурса е съставено от редакционна колегия на списание
„Текстил и облекло“ ISSN1310-912X (print) и ISSN 2603-302X (Online).

Научи повече

ВИЖТЕ СЕКЦИЯТА СЪС СЪБИТИЯ И НОВИНИ

Най-актуалната информация на ваше разположение
Научи повече