Конкурс

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ 2019

  • 26 август 2019
Конкурс заглавна част

„НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО“ – 2019

  • Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти и докторанти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.­­
  • Участници в сътрудничество с водещ преподавател от обучаващото звено представят резюме и статия относно курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.
  • Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2018/19 година.
  • Одобрените материали ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“.

Награди: ПАРИЧНА И ГРАМОТА

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория

  • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ
  • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 07 септември 2019 г.

Участниците в конкурса се предлагат от съответното учебно заведение след предварителен подбор. Документите за участие се изпращат от преподавател от обучаващото звено.

Журито на конкурса е съставено от редакционната колегия на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print) и ISSN 2603-302X (Online).


Наградите ще бъдат връчени по време на XXI НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 25-27 октомври 2019 г.

Участниците представят резюме на курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.