КАКВИ СА СТАНДАРТИТЕ ЗА МАСКИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАМЕ

Отговор дават проф. Майа Богданова (НХА) и доц. Ивелин Рахнев (Председател на НТС по ТОК)

Проектирането и производството на ЛПС трябва да удовлетворяват основните изисквания за здраве и безопасност.

Изискванията за проектирането, производството и пускането на пазара на лични предпазни средства са определени в:
– БДС EN 149:2001 – Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка;
– Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета. Регламент (ЕС) 2016/425 установява изискванията за проектирането и производството на лични предпазни средства, които са предназначени за пускане на пазара на Европейския съюз, респективно и на територията на Република България. Регламентът предвижда и определени технически спецификации, наречени хармонизирани стандарти, които улесняват постигането на съответствие с определените съществени изисквания;
– INTERNATIONAL STANDARD ISO 22609.

В документите е представена информация за изискванията за производството и проектирането на лични предпазни средства, стандарти, необходими физически свойства и експлоатационни характеристики, акредитирани лаборатории, видове маски и методи на изпитване, видове тъкани и методи за изпитване за определяне на водно проникване и др.

Компания Лизоформ е създадена от Др-Ханс Роземанн през 1900 г. Както в началото на века, компанията „Lysoform“ счита за свой дълг да помогне на клиентите да намерят решение адаптирани към техните проблеми. Компанията никога не се опитва да печели съмнителен успех чрез следене на модни тенденции, а само от научна гледна точка.

В склада на компанията постоянно са на разположение широка гама от продукти за всички нужди на лечебните заведения в областта на стерилизация, дезинфекция и болнична хигиена.

ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ФИЛТРИРАЩИ ПОЛУМАСКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦИ - ИЗИСКВАНИЯ, ИЗПИТВАНИЯ, МАРКИРОВКА.

СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ФИЛТРИРАЩИ ПОЛУМАСКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ЧАСТИЦИ – ИЗИСКВАНИЯ, ИЗПИТВАНИЯ, МАРКИРОВКА.

Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици – изисквания, изпитвания, маркировка. БДС EN 149:2001+А1

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2016 ГОДИНА

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 9 МАРТ 2016 ГОДИНА

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/425 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT (UE) 2016/425 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

СРАВНЕНИЕ НА FFP2, KN95 И N95 И ДРУГИ ФИЛТРИРАЩИ ЛИЦЕВИ МАСКИ. ВИДОВЕ РЕСПИРАТОРИ.

СРАВНЕНИЕ НА FFP2, KN95 И N95 И ДРУГИ ФИЛТРИРАЩИ ЛИЦЕВИ МАСКИ. ВИДОВЕ РЕСПИРАТОРИ.

Филтриращите респиратори за лице (FFR), които понякога се наричат респиратори за еднократна употреба, са обект на различни регулаторни стандарти по целия свят. Тези стандарти определят определени необходими физически свойства и експлоатационни характеристики, за да могат респираторите да заявят съответствие с конкретния стандарт. По време на пандемия или извънредни ситуации, здравните власти често се позовават на тези стандарти, когато правят препоръки за респиратор, заявявайки например, че някои групи от населението трябва да използват респиратор „N95, FFP2 или еквивалентен“.

CORONAVIRUS OUTBREAK: АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЛИЦЕВИ МАСКИ

CORONAVIRUS OUTBREAK: АКРЕДИТИРАНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ЛИЦЕВИ МАСКИ

Коронавирусна епидемия: Акредитирани лаборатории за тестване на маски за лице. Тези дни светът се бори срещу огнището на коронавирус (SARS-CoV-2). Обикновено вирусът се разпространява по време на близък контакт и чрез дихателни капчици, произвеждани, когато хората кашлят или кихат.

МЕДИЦИНСКИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ - ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

МЕДИЦИНСКИ МАСКИ ЗА ЛИЦЕ – ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Медицински маски за лице – Изисквания и методи за изпитване

КАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТЕСТВАНЕ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ФИЛТРИРАНЕТО ОТ ПОЛУМАСКА ПРОТИВ SARS-COV-2?

КАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ТЕСТВАНЕ СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ФИЛТРИРАНЕТО ОТ ПОЛУМАСКА ПРОТИВ SARS-COV-2?

Съгласно Препоръка на Комисията (ЕК) 2020/403 от 13 март 2020 г., параграф 3 и 4 и действителните препоръки на СЗО, FFP2 или еквивалентни филтриращи полумаски могат да се използват за защита срещу SARS-CoV-2.

AFNOR SPEC S76-001 БАРИЕРНИ МАСКИ

AFNOR SPEC S76-001 БАРИЕРНИ МАСКИ

AFNOR предоставя на всички референтна система за производство на маски, известни като „бариерни маски“. Създадена за производители за маски и индивиди, тя дава възможност да се изработи маска, предназначена за оборудване на здравото население и да завърши палитрата от основните бариери пред лицето на коронавирусната епидемия.

AFNOR SPEC S76-001 БАРИЕРНИ МАСКИ

AFNOR SPEC S76-001 БАРИЕРНИ МАСКИ

Упътване за масово производство и ръчно изработване на маски с дадени размери

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА TEXTEST FX 3300 ВЪЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТ ОТ N/S 352

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА TEXTEST FX 3300 ВЪЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТ ОТ N/S 352

Ръководство за експлоатация на TEXTEST FX 3300 Въздухопроницаемост от n/s 352

УСТРОЙСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

УСТРОЙСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА

Избор и употреба

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МАСКИ

РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ МАСКИ

Маска против пръски („хирургичен“ тип)
Индивидуалната маска за защита на дихателната система (тип FFP2)

ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

(НАРАСТВАНЕ НА ВОДНО НАЛЯГАНЕ)

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАЩИТНИТЕ МАСКИ И ХИДРО-АЛКОХОЛНИ ГЕЛОВЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗАЩИТНИТЕ МАСКИ И ХИДРО-АЛКОХОЛНИ ГЕЛОВЕ

Безпрецедентната здравна ситуация, която преживяваме, предизвиква много рязко увеличаване на необходимостта от достъп до защитни маски и хидроалкохолни гелове. За да се осигури непрекъснатост на доставките на тези продукти, от държавния секретариат към министъра на икономиката и финансите на Франция е инициирана безпрецедентна мобилизация на френски индустриални компании.

УСТРОЙСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА ТИП ПОЛУМАСКА

АПАРАТ ЗА РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА – ИЗПИТВАНЕ

Този документ уточнява процедурата, използвана за проверка на проникването на филтри за твърди частици за дихателни защитни устройства.

АПАРАТ ЗА РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА - ИЗПИТВАНЕ

УСТРОЙСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА ТИП ПОЛУМАСКА

ФИЛТИРАНЕ СРЕЩУ ЧАСТИЦИ ИЗИСКВАНИЯ, ТЕСТОВЕ, МАРКИРОВКА

Този документ е един от поредицата европейски стандарти, установени от CEN в рамките на прилагането на Европейската директива за личните предпазни средства (ЛПС). Той поправя характеристики на полумаските за филтър за частици, използвани като защитни устройства и методите за изпитване за проверка на тези характеристики.

МАСКИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА - ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

УСТРОЙСТВА ЗА ДИХАТЕЛНА ЗАЩИТА ТИП ПОЛУМАСКА

ФИЛТИРАНЕ СРЕЩУ ЧАСТИЦИ ИЗИСКВАНИЯ, ТЕСТОВЕ, МАРКИРОВКА

Този документ е един от поредицата европейски стандарти, установени от CEN в рамките на прилагането на Европейската директива за личните предпазни средства (ЛПС). Той поправя характеристики на полумаските за филтър за частици, използвани като защитни устройства и методите за изпитване за проверка на тези характеристики.

МАСКИ ЗА МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА - ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

ПАНОРАМНА МАСКА С КОЗИРКА – REF. 100IJA

 • Интервенционна маска с висока степен на филтрация с панорамна козирка, с маншети за уши.
 • В нетъкан полипропилен, 3-слоен, анти-мъгла и филтър без фибростъкло.
 • Устройство за защита на работната среда за хирургия, медицински и стоматологични прегледи и промишлеността.
ПАНОРАМНА МАСКА С КОЗИРКА - REF. 100IJA

ПАНОРАМНА МАСКА С КОЗИРКА – REF. 100IJA

 • Интервенционна маска с висока степен на филтрация с панорамна козирка, с маншети за уши.
 • В нетъкан полипропилен, 3-слоен, анти-мъгла и филтър без фибростъкло.
 • Устройство за защита на работната среда за хирургия, медицински и стоматологични прегледи и промишлеността.
ХИРУРГИЧНА МАСКА С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ФИЛТРАЦИЯ , REF. 5433

ПАНОРАМНА МАСКА С КОЗИРКА – REF. 100IJA

 • Интервенционна маска с висока степен на филтрация с панорамна козирка, с маншети за уши.
 • В нетъкан полипропилен, 3-слоен, анти-мъгла и филтър без фибростъкло.
 • Устройство за защита на работната среда за хирургия, медицински и стоматологични прегледи и промишлеността.
ПРЕВЕНЦИЯ НА КРЪСТОСАНО РЕСПИРАТОРНО ПРЕДАВАНЕ: ВЪЗДУШНО ИЛИ КАПКОВО

ПАНОРАМНА МАСКА С КОЗИРКА – REF. 100IJA

 • Интервенционна маска с висока степен на филтрация с панорамна козирка, с маншети за уши.
 • В нетъкан полипропилен, 3-слоен, анти-мъгла и филтър без фибростъкло.
 • Устройство за защита на работната среда за хирургия, медицински и стоматологични прегледи и промишлеността.

INTERNATIONAL STANDARD ISO 22609

ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ИНФЕКЦИОЗНИ АГЕНТИ - МЕДИЦИНСКИ ЛИЦЕВИ МАСКИ

ОБЛЕКЛО ЗА ЗАЩИТА ПРОТИВ ИНФЕКЦИОЗНИ АГЕНТИ – МЕДИЦИНСКИ ЛИЦЕВИ МАСКИ

Облекло за защита срещу инфекциозни агенти – Медицински маски за лице – Метод за изпитване за устойчивост срещу проникване чрез синтетична кръв (фиксиран обем, хоризонтално проектиран)

РЕСПИРАТОРНИ ЗАЩИТНИ МАСКИ

РЕСПИРАТОРНИ ЗАЩИТНИ МАСКИ

Сгъваема маска за защита на дихателните пътища.
Хипоалергенна, мека и ултралека (по-малко от 6 g), маската EOR® осигурява уникален комфорт и максимална хигиена за потребителя.

ТЕКСТИЛ - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ВОДНО ПРОНИКВАНЕ - ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

ТЕКСТИЛ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ВОДНО ПРОНИКВАНЕ – ИЗПИТВАНЕ НА ХИДРОСТАТИЧНО НАЛЯГАНЕ

Този документ определя метод за изпитване на хидростатично налягане за определяне устойчивостта на тъканите на проникване на вода. Този метод е приложим за всички видове тъкани, които могат или не са получили водоустойчиво или водоотблъскващо покритие.

ТЪКАНИ - ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОВЪРХНОСТНО НАМОКРЯНЕ (ТЕСТВАНЕ НА ОРОСЯВАНЕ)

ТЪКАНИ – ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ПОВЪРХНОСТНО НАМОКРЯНЕ (ТЕСТВАНЕ НА ОРОСЯВАНЕ)

Този документ уточнява метод за изпитване с поливане за устойчивостта на тъканите към повърхностно намокряне, освен устойчивост на проникване на дъжд.

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НЕТАЪКАН ТЕКСТИЛ ЧАСТ 17: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНО ПРОНИКВАНЕ (УДАР С АЕРОЗОЛИ)

МЕТОДИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА НЕТАЪКАН ТЕКСТИЛ ЧАСТ 17: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНО ПРОНИКВАНЕ (УДАР С АЕРОЗОЛИ)

Този документ уточнява метод за измерване на устойчивостта на тъканите към проникване на вода чрез удар. Тестът за проникване на вода (аерозолно въздействие) се прилага върху тъкани, за които се твърди, че имат определена устойчивост на вода или хидрофобност.