Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи,
с домакинството на ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград и фонд „Научни изследвания“

и със сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XXI-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

Такса правоучастие:

 • 60 лева с ДДС за университетски преподаватели;
 • 120 лева с ДДС за юридически лица;

Таксата в конференцията включва:

 • Коктейл и галавечеря;
 • Кафе паузи;
 • Участие в научните сесии;
 • Публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online)

Банкова сметка:

НТС по ТОК
ИН по ДДС: BG 121111930
Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

Информация за ZOOM срещи

Бързи връзки

 • Nov 12, 2020 10:00 AM Kiev

 • Nov 13, 2020 10:00 AM Kiev
 • Nov 14, 2020 10:00 AM Kiev
 • Nov 15, 2020 10:00 AM Kiev
 • Nov 16, 2020 10:00 AM Kiev
 • Nov 17, 2020 10:00 AM Kiev
 • Nov 18, 2020 10:00 AM Kiev

Meeting ID: 925 7287 9202
Passcode: d9WP6d

Презентации на доклади

Файлове за сваляне

 • Покана

 • Регистрационна форма

Главни теми

 • Влакна и прежди; Химически технологии; Нанотехнологии
 • Текстилни технологии: предене, тъкане и плетене
 • Технология на облеклото
 • Текстилно изкуство и моден дизайн
 • Текстилни машини и оборудване
 • Управление на текстил, маркетинг и устойчивост
 • Иновации в текстилното образование

Научноизследователска асоциация

 • Технически университет – София
 • Химико-технологичен и металургичен университет – София
 • Национална художествена академия – София
 • Технически университет – Габрово
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Югозападен университет – Благоевград
 • Нов български университет – София,
 • ЛБАП към Институт по Полимери – БАН

Повече информация

ПОКАНА – XXII Национална текстилна конференция

5 ноември 2020

Прочетете повече…