XIX НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25 – 27 ОКТОМВРИ 2017 Г., ГР. ГАБРОВО

  • 06 ноември 2017

XIX Национална текстилна конференция’ 2017

„Традиции и иновации в текстила и облеклото“

25 – 27.10.2017 г.

гр. Габрово

Националната текстилна конференция на тема „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ се провежда за 19-ти път от 25 до 27 октомври 2017 г. в гр. Габрово. Организатор на конференцията е Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи, а домакин е МАК ЕАД – Габрово под патронажа на Пиканол от град Ипр, Белгия и със съдействието на Карл Майер, Оберцхаузен, Германия. В рамките на научно-изследователската асоциация съорганизатори на конференцията са Техническият университет – София и неговият филиал „Факултет и Колеж – Сливен“, Институтът по полимери при Българската академия на науките. Партньори и домакини на събитията от конференцията са Технически университет – Габрово, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, ТО на НТС – Габрово и МАК ЕАД – Габрово.
Научният и организационният комитети на Конференцията под ръководството на проф. Христо Петров осигуриха отлични условия за представяне на разностранните разработки и дружески дискусии в кулоарите.
Първото важно събитие от НТК2017 е среща-кръгла маса „Кадрово осигуряване и привлекателност на текстилната професия“. На срещата приветствия и поздравителни адреси поднесоха Заместник-кметът на община Габрово Нела Рачевиц, проф. дтн инж. Райчо Иларионов, ректор на Техническия университет в Габрово, проф. дтн инж. Иван Ячев от ФНТС, проф. дтн инж. Станимир Карапетков от Факултет и Колеж – Сливен при ТУ – София, г-н Риналдо Радиче от Пиканол, Белгия и г-н Патрик Уолфарт от Карл Майер, Германия.
В научните сесии на форума взеха участие с доклади над 75 университетски преподаватели, изследователи, експерти, докторанти и студенти. От депозираните 61 резюмета бяха изнесени над 30 доклада и 15 постера по актуалните направления в техниката на текстила, облеклото и дизайна. Всички докладвани разработки отразиха усилията на изследователски, университетски и промишлени екипи от специализираните катедри и лаборатории на ТУ – София, ТУ – Габрово, ХТМУ – София, НБУ – София, НХА – София, институтите по електроника и полимери на БАН, Института по отбрана – София, ЮЗУ – Благоевград, ФТТ – Ямбол към Тракийския университет в Стара Загора, Университета „проф. Ас. Златаров“, БСУ от Бургас и МВБУ – Ботевград. В работата конференцията взеха участие водещи преподаватели от Университета на Южен Елзас в Мюлуз, Франция, Университет по приложни науки в Мюнхенгладбах, Германия.
Конференцията приключи с награждаване на най-добрите дипломни работи и студентски разработки.
Представените доклади на Националната текстилна конференция 2017 ще бъдат публикувани последователно в броевете на списание „Текстил и облекло” ISSN1310-912X, които ще бъдат достъпни за читателите в университетските и обществени библиотеки, както и на уебстраницата на НТС по ТОК: www.tok.fnts.bg.

доц. Ивелин Рахнев,

председател на Организационния комитет на НТК2017
НТС ПО ТОК