Конкурс заглавна част

XI Национален младежки конкурс

  • 06 ноември 2020
XI младежки конкурс

ФНТС
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ-СОФИЯ

Организира

XI Национален младежки конкурс:

„Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото“ – 2020

  • Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти и докторанти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.

  • Участниците в сътрудничество с водещ преподавател от обучаващото звено представят резюме и статия относно курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията

  • Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2019/2020 година

  • Одобрените материали ще бъдат публикувани в спиание „Тестил и облекло“

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория:

  • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ

  • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

Журито на конкурса е съставено от редакционна колегия на списание
„Текстил и облекло“ ISSN1310-912X (print) и ISSN 2603-302X (Online).