Minoar Concept Store Ви представя проект „MINOAR REPRESENT“,

  • 27 октомври 2021

‘MINOАR REPRESENT’ e проекта който има за цел да обедини социално различни сфери на изкуството и културата обвързани с естетически концепции. Проектът ще се проведе в поредица от събития в концептуалното пространство на официалния магазин на Minoar.

Всеки гост автор ще бъде презентиран с тематична инсталация създадена от креативния екип на Minoar Concept Store, обединяваща стилистически естетическото и емоционално усещане на обектите представени в пространството.

От 01.11. До 07.11.2021г., Minoar Concept Store представя своя първи гост автор – Доц. Д-р. Яна Костадинова. В периода от седем дни, клиенти, приятели и почитатели на авангардния стил ще могат да се сдобият с уникални лимитирани авторски бижута, които ще бъдат достъпни както във физическия магазин на Minoar, така и на официалния сайт:

( www.minoar.com link landing page).

Зад 13-те авангардни колиета на Яна Костадинова се усеща ясно изведена собствена семиотична система от цветове и форми, които се забелязват в магнетичната и тайнствена колекция от колиета. Всеки един детайл вплетен в графичните аксесоари играе своята дисонансна или хармонизираща роля, всеки жест, щрих, ритъм или пауза имат своето конкретно обусловено място.

Да създадеш красота от разруха, оформяйки късчета от вулканични камъчета в бижутата, е като да контролираш хаоса, а мулажираните декоративни елементи от целулозна паста имитиращи застиналата лава демонстрират израз на опитомяване на природната стихия във форма.

Крайният резултат – 13 графични колиета вибриращи в елегантен ритъм и  хармонична последователност.

Очакваме Ви в официалния концептуален магазин на Minoár /бул. Княз Ал. Дондуков 131/ всеки ден с работно време:

Понеделник – Петък от 11:00ч. до 20:00ч.

Събота – Неделя от 12:00ч. до 20:00ч.

Официална страница: https://www.minoar.com/flagship-concept-store/

‘MINOAR REPRESENT’ is a project that aims to unite socially diverse areas of art and culture related to aesthetic concepts. The project will take place in a series of events in the concept space of the Minoar’s official store.

Each guest author will be presented with a thematic installation created by the creative team of the Minoar Concept Store, uniting stylistically the aesthetic and emotional feeling of the objects presented in the space.


In the period from 01 – 07.11.2021, Minoar Concept Store welcomes its first guest – Assoc. Prof. Dr. Yana Kostadinova.

Within 7 days, customers and friends of the avant-garde style will be able to find unique limited designer jewelry presented in a thematic artistic installation within the concept space presented through a thematic artistic installation created by the creative team of the Minoar Concept Store. The installation enhances the feeling of brutalistic style and emphasizes the character of the author’s jewelry, uniting them aesthetically in the space.

The philosophy behind Yana Kostadinova’s 13 avant-garde jewelry pieces, have a clear semiotic system of tones and shapes, which can be seen in a magnetic and mysterious collection of necklaces. Every detail woven into the graphic accessories plays its dissonant or harmonizing role, every gesture, stroke, rhythm or pause has its specific place.

Creating beauty from ruin by forming pieces of volcanic pebbles in jewelry is like controlling the chaos. And the molded decorative elements of cellulose paste imitating frozen lava demonstrates an expression of taming the natural element in shape.

The end result – 13 graphic necklaces vibrating in an elegant rhythm and harmonious sequence.