УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

Индивидуален членски внос без абонамент 6.00 лева годишно
Индивидуален членски внос с абонамент 36.00 лева годишно
Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации 36.00 ÷
Колективен членски внос за малки предприятия
72.00 ÷ 144.00 лева годишно
Колективен членски внос за средни предприятия 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно
Колективен членски внос за големи предприятия една МРЗ годишно

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

Заплащането на индивидуалния или колективния членски внос се извършва с банков превод по сметката на НТС по ТОК:

  • ИН по ДДС: BG 121111930;
  • Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00;
  • BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк.

Членството в НТС по ТОК и абонаментът за списание „Текстил и облекло“ включват отстъпки и други предимства при публикуване на реклами в списанието и на уебстраницата на сдружението: https://tok.fnts.bg;
Свободният абонамент за списание „Текстил и облекло“ може да се заяви директно към разпространителите на списанието, с които НТС по ТОК има сключен договор:

  • ДОБИ ПРЕС ЕООД, София 1715, жк Младост 4, блок 414, вход 4, ЕИК130949772, http://www.dobipress.bg/ ;
  • БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, София, ул. Академик Стефан Младенов, №1, блок 31, ЕИК121396123, http://www.bgpost.bg/

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 гр. София, ул. Раковски № 108 ет. 4 офис 407

Email: tok.chair@fnts.bg