СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НТС ПО ТОК

Булстат BG121111930

Име Длъжност Месторабота Email
1 доц. д-р инж. Ивелин Рахнев Рахнев Председател Е. Миролио ЕАД – Сливен tok.chair@fnts.bg
2 инж. Николина Петрова Генчева Зам.-председател Превента ЕООД – София nina@preventa-bg.com
3 доц. д-р инж. Десислава Станева Грабчева Член ХТМУ – София grabcheva@mail.bg
4 проф. д-р инж. Снежина Ангелова Андонова Член ЮЗУ Неофит Рилски – Благоевград andonova_sn@swu.bg
5 проф. д-р Аделина Станчева Попнеделева Член Национална Художествена Академия – София apopnedeleva@yahoo.com
6 проф. дтн инж. Йордан Костадинов Кьосев Член ТУ – Дрезден yordan.kyosev@tu-dresden.de
7 инж. Марин Маринов Член Искра ЕООД – Първомай iskraood@parvomai.escom.bg
8 д-р инж. Краса Кочева Костова Член Институт по отбрана – София cilti@abv.bg
9 Петрослав Христов Геренски Член „БГ НЮАНС“ ООД – гр.Котел gerenski@gmail.com

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ НА НТС ПО ТОК

Име Длъжност Месторабота Email
1 доц. Десислава Грабчева Председател ХТМУ – София grabcheva@mail.bg
2 инж. Умме Капанък Зам. Председател ЮЗУ – Благоевград umi12@abv.bg
3 Мартин Киров Член Smart Textilchemie Ltd. – София smarttextilchemie@yahoo.com