Семинар на тема: „3D CAD-CAM системи и виртуално моделиране на облекла“

  • 25 юни 2020

Тема:
„3D CAD-CAM системи и виртуално моделиране на облекла“

Лектор:
гл. ас. д-р Незабравка Попова-Недялкова, департамент Дизайн на Нов Бълграски Университет – София.

Място на провеждане:
зала №105A, на първия етаж на Националния дом на науката и техниката, ул. „Раковски” №108, 1000 София

Време на провеждане:
26.06.2020 г.; 9.00 – 17.00 часа

Партньори и съорганизатори:

НБУ – София
ФНТС,
ДиКа – София,
ТО на НТС по ТОК – Пловдив
ТО на НТС – Габрово
ТУ – София
ИО – София
НХА – София
ПГТО ДЖ – Сливен
НХГ ДД – Сливен
ЮЗУ – Благоевград
ВСУ Черноризец Храбър – Варна
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас ФТТ – Ямбол

Модел 1

Модел 2

Модел 3