Сдружения, синдикати, агенции

Федерация на научно-техническите съюзи
Фонд Научни Изследвания

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 4, стая 406

Email: tok.chair@fnts.bg

Промишленост

Е. Миролио ЕАД
Пирин Текс ЕООД
Агенция Компасс ООД – Сливен
Сливен Нет ООД – Сливен
Превента ООД - София
Искра ООД - Първомай
Интер Експо Център ЕООД – София
ТексТехника ООД – София
Роже Ванден Берхе ЕООД - Сливен

Роже Ванден Берхе ЕООД – Сливен

Научно-изследователски институти

Музей на Текстилната промишленост - Сливен
Институт по отбрана „проф. Цветан Лазаров“ към МО - София

Образование

Професионална Гимназия по Дървообработване "Иван Вазов" - Велинград
Югозападен университет "Неофит Рилски" – Благоевград

Международни

Пиканол, Белгия
Месе Франкфурт, Германия
The Fiver Society