Семинар на тема „Сечение на научните решения, техническите изисквания и дизайнерските проекти в устойчивото производство на текстил и облекло“

  • 20 юни 2022

Дата и час на провеждане

  • 01.07.2022

  • 10:00 – 12:00

  • Зала 302

Данни за Zoom Meeting