ФНТС по ТОК Семинар 1 - 19.05.2023

Семинар на тема „Приложение на продуктовите стандарти в рамките на ISO9001 за устойчиво развитие в модната индустрия.“ – 19 май 2023

  • 28 април 2023

СЕМИНАР 01 / 19.05.2023

/присъствено и дистанционно/

на тема „Приложение на продуктовите стандарти в рамките на ISO9001 за устойчиво развитие в модната индустрия.“
Провеждане:
  • Дата: 19 май 2023

  • Начало: 10:00

  • Зала: НДНТ – София, 1000 София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А

Програма:

Забележка

  • По време на семинара са предвидени кафе паузи и работна закуска.

  • Семинарът завършва с дискусия и връчване на удостоверения за участие

  • Регистрацията и участието в семинара е хибридно – присъствено и дистанционно.