Свикване на общо събрание на 07.04.2023г.

 • 16 март 2023

Управителният съвет на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи, София,

на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 07.04.2023 г. от 10 ч. в Дома на науката итехниката,
София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 105А.
Дневен ред:
 • 1

  Отчет на УС на НТС по ТОК за периода от април 2022 до април 2023 година

 • 2

  Отчет на Ревизионната комисия на НТС по ТОК за период от април 2022 до април 2023 година

 • 3

  Финансов отчет на УС на НТС по ТОК за периода от април 2022 до април 2023 година

 • 4

  Утвърждаване на план – програма на сдружението за 2023 г.

 • 5

  Утвърждаване на бюджет на сдружението за 2023 г.