Проведе се семинар по продуктови стандарти и сертификация на текстилни изделия.

  • 31 май 2021

На 21 май 2021 г. се проведе семинар по продуктови стандарти и сертификация на текстилни изделия.

В работата на семинара участваха университетски преподаватели, докторанти и специалисти.

Бяха представени две основни теми:

Тема 1, Приложение на продуктовите стандарти в рамките на ISO9001 за устойчиво развитие в модната индустрия.

Тема 2, Регламенти, стандарти и сертификация на защитни маски в условията на COVID-19.

Представянето на темите бе с отворен характер и  участниците  споделиха своя опит.

Организатори и съорганизатори:

Сдружението НТС по ТОК, ФНТС, Превента ЕООД – София, ТУ – София, ХТМУ – София, РНТС (ТОК) – Пловдив, ТО на НТС – Габрово.