ФНТС по ТОК Семинар 1 - 19.05.2023

Семинар на тема „Приложение на ръчното тъкане в модната индустрия и масовото производство.“ – 1 юни 2023

  • 29 май 2023

Провеждане на 1 юни 2023

/присъствено и дистанционно/

на тема „Приложение на ръчното тъкане в модната индустрия и масовото производство.“
Провеждане:
  • Дата: 1 юни 2023

  • Начало: 9:00

  • Зала: НДНТ – София, 1000 София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 109

  • Организатор: Илиана Атанасова – 0889309123

Zoom Meeting:
Програма:

Онлайн Регистрация

/приключена/

Забележка

  • По време на семинара са предвидени кафе паузи и работна закуска.

  • Семинарът завършва с дискусия и връчване на удостоверения за участие

  • Регистрацията и участието в семинара е хибридно – присъствено и дистанционно.