ПОКАНА – XX НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 • 02 юли 2018

ПОКАНА

за XX-та Национална текстилна конференция 2018 “Традиции и иновации в текстила и облеклото” на 2 – 4 октомври 2018 г., в гр. София

Организирана от Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи с домакинството на Интер Експо Център – София и в сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн.

Място на събитието: Интер Експо Център, Булевард Цариградско шосе 147, 1784, София

Тематични направления:

 • нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);
 • технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;
 • технология на шевното производство;
 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;
 • машинна поддръжка на текстилна техника;
 • управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;
 • съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

Изисквания към оформянето на докладите
(примерните модели са публикувани на страницата на конференцията: www.tok.fnts.bg)

Резюме:

 • на английски език;
 • обем – една страница;
 • формат – според примерния модел, MS Office – Word;
 • резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2018 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Презентация:

 • на работните езици на конференцията;
 • обем – до 14 диапозитива;
 • формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;
 • времетраене – до 15 минути с дискусията.

Плакат:

 • На работния език на авторите;
 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

Доклад:

 • На работните езици на конференцията;
 • Резюме на български и на английски;
 • Обем от 6 до 12 страници;
 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;
 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2018 до книжка 09/2019 година.

Важни срокове:

 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 07 септември 2018 година.
 • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 24 септември 2018 година.
 • Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 31 октомври 2018 година.
 • Регистрация – 2 октомври 2018 година.

Работни езици:

 • български език;
 • английски език.

Такса правоучастие:

 • 60 лева с ДДС за университетски преподаватели;
 • 120 лева с ДДС за юридически лица;

Таксата за правоучастие в конференцията включва:

 • коктейл и галавечеря;
 • кафе паузи;
 • участие в научните сесии;
 • публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X (print), ISSN 2603-302X (Online).

Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

Банкова сметка:

НТС по ТОК
ИН по ДДС: BG 121111930
Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,
IC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

Научноизследователска асоциация:

Технически университет – София
Химико-технологичен и металургичен университет – София
Технически университет – Габрово
Тракийски университет – Стара Загора
Югозападен университет – Благоевград
Нов български университет – София
Лаборатория Биологично активни полимери – БАН
Лаборатория
Физични технологии – Сливен
при Институт по електроника – БАН

Организационно–техническа асоциация:

Федерация на НТС в България
РНТС – Габрово
Музей на текстилната индустрия – Сливен
ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен
НХГ “Димитър Добрович” – Сливен
Колеж – Сливен (ТУС)

Основен организатор:

Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи