ПОКАНА – XIX НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 • 15 октомври 2017

НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

Уважаеми колеги,

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО

И КОЖИ

под патронажа на

ПИКАНОЛ НВ – Белгия

с домакинството на МАК ЕАД

и

в сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

организират

XIX-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

“Традиции и иновации в текстила и облеклото ”

25 – 27 октомври 2017 г.

Габрово

Хотел МАК ЕАД

бул. 3-ти март 9, 5300 Габрово

Основен организатор:

Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

Основен спонсор:

„ПИКАНОЛ“

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Почетни членове:

 1. Проф. д-р инж. Иван Георгиев, ТУ – София, председател на конференцията
 2. Проф. дтн инж. Николай Симеонов, ХТМУ – София
 3. Проф. дтн Илия Рашков, член кор. на БАН – София
 4. Проф. дтн Филип Филипов, член кор. на БАН, ТУ – София
 5. Проф. д-р инж. Маргарита Незнакомова, ТУ – София
 6. Доц. д-р инж. Анна Георгиева, ХТМУ – София
 7. Чуждестранни членове:
 8. Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на Южен Елзас, Мюлуз, Франция
 9. Проф. дтн Савас Василиадис, Университет по приложни науки на Пирея, Гърция
 10. Проф. д-р инж. Йордан Кьосев, Университет на Долен Рейн-Вестфалия, Германия
 11. Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, Ханой, СР Виетнам
 12. Доц. д-р Георгиос Приниотакис, Университет по приложни науки на Пирея, Гърция
 13. Д-р Боби Джонс, Медицински колеж Св. Йоан, Бангалор, Индия
 14. Д-р Гаетано Римини, „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен

Отговорни рецензенти за научната програма:

 1. Проф. д-р инж. Христо Петров, ТУ – София
 2. Проф. дтн Петър Петров, ИЕ – БАН
 3. Проф. д-р инж. Диана Германова – Кръстева, ТУ – София
 4. Проф. Майа Богданова, НХА – София
 5. Проф. Вихрони Попнеделев, НХА – София
 6. Проф. д-р Емилия Панайотова, НБУ – София
 7. Проф. д-р инж. Андреас Хараламбус, ТУ – София
 8. Доц. дтн инж. Радостина Ангелова, ТУ – София
 9. Доц. д-р инж. Стела Балтова, МВБУ – Ботевград
 10. Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Тракийски университет – Стара Загора
 11. Доц. д-р инж. Снежина Андонова, ЮЗУ – Благоевград
 12. Доц. д-р инж. Красимир Друмев, ТУ – Габрово

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 1. Доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, ТУ – София, председател
 2. Доц. д-р инж. Пламен Цанков, ТУ – Габрово
 3. Доц. д-р инж. Ивелина Вардева, Университет Асен Златаров – Бургас
 4. Гл. ас. д-р инж. Десислава Станева – Грабчева, ХТМУ – София
 5. Гл. ас. д-р Незабравка Попова – Недялкова, НБУ – София
 6. Гл. ас. д-р инж. Мария Спасова – ИП при БАН
 7. Гл. ас. д-р Виолета Славова, ТУ – София
 8. Гл. ас. д-р Маргарет Сивова, ТУ – София
 9. Д-р инж. Йорданка Ангелова, НТС по ТОК – София
 10. Маг. инж. Николина Генчева, Превента ООД – София
 11. Маг. инж. Марин Маринов, Искра ООД – Първомай
 12. Полк. инж. Николай Златанов, ИО „Цветан Лазаров“ – София
 13. Маг. инж. Даниела Караманова, ПГТО „Д. Желязков“ – Сливен
 14. Александър Дойчинов, НХГ Димитър Добрович – Сливен
 15. Маг. Тони Димитрова, Текстилен музей – Сливен
 16. Маг. инж. Данаил Йорданов, „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен
 17. Маг. инж. Умме Капанък, Стил ООД – Гоце Делчев
 18. Маг. ик. Мартин Киров, Текстил Шеми ООД – София
 19. Ас. маг. инж. Калоян Димитров, ТУ – София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 • Нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);
 • Технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;
 • Технология на шевното производство;
 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;
 • Машинна поддръжка на текстилна техника;
 • Управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;
 • Съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

Изисквания към оформянето на докладите:

Резюме:

 • на английски език;
 • обем – една страница;
 • формат – според примерния модел, MS Office – Word;
 • резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2017 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X
 • Презентация:
 • на работните езици на конференцията;
 • обем – до 14 диапозитива;
 • формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;
 • времетраене – до 15 минути с дискусията.

Плакат:

 • На работния език на авторите;
 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

Доклад:

 • На работните езици на конференцията;
 • Резюме на български и на английски;
 • Обем от 6 до 8 страници;
 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;
 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2017 до книжка 09/2018 година.
 • Важни срокове:
 • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 06.10.2017 година.
 • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 13 октомври 2017 година.
 • Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 21 октомври 2017 година.
 • Регистрация – 25 октомври 2017 година.

Работни езици:

 • Български език;
 • Английски език.

Такса правоучастие:

 • 60 лева с ДДС за индивидуални членове на НТС по ТОК;
 • 90 лева с ДДС за юридически лица;
 • 30 € за чуждестранни участници.

Таксата за правоучастие в конференцията включва:

 • коктейл и галавечеря;
 • кафе паузи;
 • участие в научните сесии;
 • публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X.

Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

Банкова сметка:

НТС по ТОК

ИН по ДДС: BG 121111930

Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,

BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

Адрес за кореспонденция:

1000 София,

ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

тел. 02/980 30 45

секретар: Анна Челакова

e-mail: tok.secretary@fnts.bg