ФНТС по ТОК Семинар 1 - 19.05.2023

Покана за трети семинар на НТС по ТОК за 2023 г.

  • 13 ноември 2023

Провеждане на 15 ноември 2023

на тема

„Технологични условия за изработване на ежедневно облекло със защитни свойства срещу електромагнитно облъчване в условията на 4 и 5G комуникационна мрежа.“

Регистрацията и участието в семинара е хибридно – присъствено и дистанционно
Провеждане:
  • Дата: 15 ноември 2023

  • Начало: 10:00

  • Зала: НДНТ – София, 1000 София, ул. Г. С. Раковски 108, зала 109 / 302

  • Организатор: доц. Дарина Желева – 0889309123

Zoom Meeting:
Програма:

Онлайн Регистрация

Регистрацията е приключила.

Забележка

  • По време на семинара са предвидени кафе паузи и работна закуска.

  • Семинарът завършва с дискусия и връчване на удостоверения за участие

  • Регистрацията и участието в семинара е хибридно – присъствено и дистанционно.