Сдружения, синдикати, агенции

Федерация на научно-техническите съюзи
Фонд Научни Изследвания

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 гр. София, ул. Раковски № 108 ет. 4 офис 407

Email: tok.chair@fnts.bg

Промишленост

Научно-изследователски институти

Образование

Международни