Сдружения, синдикати, агенции

Федерация на научно-техническите съюзи
Фонд Научни Изследвания

КОНТАКТИ

Адрес: 1000 София, ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 4, стая 406

Email: tok.chair@fnts.bg

Промишленост

Научно-изследователски институти

Образование

Международни