НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ’ 2018

  • 03 юли 2018

IX Национален конкурс за „Най-добра дипломна работа и курсов проект в областта на текстила и облеклото“ 2018

Организиран от Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи – София
28 септември 2018 г.,
София – Национален Дом на Науката и Техниката

Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.

Участниците в сътрудничество с водещ преподавател от обучаващото звено представят резюме и статия относно курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.

Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2017/18 година.

Одобрените материали ще бъдат публикувани в списание Текстил и облекло.

Награди: ПАРИЧНИ И ГРАМОТА

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория:

  • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ
  • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 07 септември 2018 г. с придружително писмо от обучаващото звено.

Журито на конкурса е съставено от редакционната колегия на списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X (print) и ISSN 2603-302X (Online).

Наградите ще бъдат връчени по време на XX НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 2-4 октомври 2018 г.

Участниците представят резюме на курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.