НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ’ 2017

  • 05 октомври 2017

ФНТС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ-СОФИЯ

ОРГАНИЗИРА VIII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за

„НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО“ 2017

27 октомври 2017 г.,

София – Национален Дом на Науката и Техниката

Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.

Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2016/17 година.

Награди: ПАРИЧНИ И ГРАМОТА

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория:

Категория КУРСОВ ПРОЕКТ

Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 08 септември 2017 г. с придружително писмо от организацията.

Журито на конкурса е съставено от редакционната колегия на списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

Наградите ще бъдат връчени по време на XIX-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на 27 октомври 2017 г.

Участниците могат да представят резюме на курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.

www.tok.fnts.bg