Глад за кадри и в текстилната индустрия

  • 21 ноември 2022

Недостига на кадри в текстилната индустрия обсъждаха на конференция в Благоевград.

Тя събра изследователи и учени от български и чуждестранни висши училища, които обмениха опит, идеи и добри практики.Традиции и иновации в текстила и облеклото дискутират специалистите.

Огромен е проблемът с кадрите, подчерта председателят на Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожа, доц. Ивелин Рахнев.

За липсата на млади хора в бранша коментира и доц. Десислава Грабчева, преподавател в Химико-технологичния университет в София.

Въпреки проблемите браншът ще продължи да се развива и е интересна област за научни постижения и внедряване в производството, твърди инж. Ташка Колева от Гимназията по текстил и облекло в Сливен.

Техническият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ е домакин на тридневния форум.

Конференцията  е организирана от Научно-техническия съюз по текстил, облекло и кожи. И не без сериозното съдействие на висшите училища в България със специалности в областта на модната, шевната и текстилната индустрия.

Доц. д-р Снежина Андонова

Репортаж на Ива Сеизова

Статията е публикувана на 18.11.2022 на сайта на Радио БНР Благоевград
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101738360/glad-za-kadri-i-v-tekstilnata-industria

Автор: Ива Сеизова