Покана - XIX Национална текстилна конференция

НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

 

 

Уважаеми колеги,

 

 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО

И КОЖИ

        

под патронажа на

 

ПИКАНОЛ НВ – Белгия

 

с домакинството на МАК ЕАД

и

в сътрудничество с катедрите по текстил и дизайн

 

организират

 

XIX-та НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017

“Традиции и иновации в текстила

и облеклото ”

 

25 – 27 октомври 2017 г.

 

Габрово

Хотел МАК ЕАД

бул. 3-ти март 9, 5300 Габрово

 

Основен организатор:

Научно–технически съюз по текстил, облекло и кожи

 

Основен спонсор:

„ПИКАНОЛ“

 

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

 Почетни членове:

 1. Проф. д-р инж. Иван Георгиев, ТУ – София, председател на конференцията

 2. Проф. дтн инж. Николай Симеонов, ХТМУ – София

 3. Проф. дтн Илия Рашков, член кор. на БАН - София

 4. Проф. дтн Филип Филипов, член кор. на БАН, ТУ - София

 5. Проф. д-р инж. Маргарита Незнакомова, ТУ – София

 6. Доц. д-р инж. Анна Георгиева, ХТМУ - София

Чуждестранни членове:

 1. Проф. дтн Жан-Ив Дреан, Университет на Южен Елзас, Мюлуз, Франция

 2. Проф. дтн Савас Василиадис, Университет по приложни науки на Пирея, Гърция

 3. Проф. д-р инж. Йордан Кьосев, Университет на Долен Рейн-Вестфалия, Германия

 4. Доц. д-р инж. Ву Ти Хонг Кхан, ХУНТ, Ханой, СР Виетнам

 5. Доц. д-р Георгиос Приниотакис, Университет по приложни науки на Пирея, Гърция

 6. Д-р Боби Джонс, Медицински колеж Св. Йоан, Бангалор, Индия

 7. Д-р Гаетано Римини, "Е. Миролио" ЕАД – Сливен

Отговорни рецензенти за научната програма:

 1. Проф. д-р инж. Христо Петров, ТУ - София

 2. Проф. дтн Петър Петров, ИЕ – БАН

 3. Проф. д-р инж. Диана Германова - Кръстева, ТУ - София

 4. Проф. Майа Богданова, НХА – София

 5. Проф. Вихрони Попнеделев, НХА – София

 6. Проф. д-р Емилия Панайотова, НБУ – София

 7. Проф. д-р инж. Андреас Хараламбус, ТУ - София

 8. Доц. дтн инж. Радостина Ангелова, ТУ - София

 9. Доц. д-р инж. Стела Балтова, МВБУ – Ботевград

 10. Доц. д-р инж. Златина Казлачева, Тракийски университет - Стара Загора

 11. Доц. д-р инж. Снежина Андонова, ЮЗУ - Благоевград

 12. Доц. д-р инж. Красимир Друмев, ТУ – Габрово

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

 

 1. Доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, ТУ - София, председател

 2. Доц. д-р инж. Пламен Цанков, ТУ - Габрово

 3. Доц. д-р инж. Ивелина Вардева, Университет Асен Златаров – Бургас

 4. Гл. ас. д-р инж. Десислава Станева – Грабчева, ХТМУ - София

 5. Гл. ас. д-р Незабравка Попова - Недялкова, НБУ - София

 6. Гл. ас. д-р инж. Мария Спасова – ИП при БАН

 7. Гл. ас. д-р Виолета Славова, ТУ - София

 8. Гл. ас. д-р Маргарет Сивова, ТУ - София

 9. Д-р инж. Йорданка Ангелова, НТС по ТОК – София

 10. Маг. инж. Николина Генчева, Превента ООД – София

 11. Маг. инж. Марин Маринов, Искра ООД – Първомай

 12. Полк. инж. Николай Златанов, ИО „Цветан Лазаров“ – София

 13. Маг. инж. Даниела Караманова, ПГТО "Д. Желязков" - Сливен

 14. Александър Дойчинов, НХГ Димитър Добрович - Сливен

 15. Маг. Тони Димитрова, Текстилен музей - Сливен

 16. Маг. инж. Данаил Йорданов, "Е. Миролио" ЕАД - Сливен

 17. Маг. инж. Умме Капанък, Стил ООД – Гоце Делчев

 18. Маг. ик. Мартин Киров, Текстил Шеми ООД – София

 19. Ас. маг. инж. Калоян Димитров, ТУ – София

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

 • Нови влакнести суровини, химична обработка и изделия (нанотехники в текстила);

 • Технология на текстилните материали: предачество, тъкачество и трикотаж;

 • Технология на шевното производство;

 • Текстилно изкуство, мода, композиция и представяне на текстилни изделия;

 • Машинна поддръжка на текстилна техника;

 • Управление, маркетинг и устойчиво развитие в съвременното текстилно производство;

 • Съвременна дидактика и методика на текстилното обучение.

Изисквания към оформянето на докладите:

   • Резюме:

 • на английски език;

 • обем – една страница;

 • формат – според примерния модел, MS Office - Word;

 • резюметата на докладите ще бъдат публикувани в книжка 10/2017 на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X

   • Презентация:

 • на работните езици на конференцията;

 • обем – до 14 диапозитива;

 • формат – според препоръчителния модел, MS Office – Power Point;

 • времетраене – до 15 минути с дискусията.

   • Плакат:

 • На работния език на авторите;

 • Формат – според препоръчителния модел, А3-А2.

   • Доклад:

 • На работните езици на конференцията;

 • Резюме на български и на английски;

 • Обем от 6 до 8 страници;

 • Формат – според изискванията за публикуване на статии в списание „Текстил и облекло“, www.tok.fnts.bg;

 • Докладите ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“ от книжка 11/2017 до книжка 09/2018 година.

 

Важни срокове:

   • Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюмета – 06.10.2017 година.

   • Краен срок за изпращане на презентацията / плакат – 13 октомври 2017 година.

   • Краен срок за изпращане на пълен текст на докладите – 21 октомври 2017 година.

   • Регистрация - 25 октомври 2017 година.

    Работни езици:

 • Български език;

 • Английски език.

 

Такса правоучастие:

 

 • 60 лева с ДДС за индивидуални членове на НТС по ТОК;

 • 90 лева с ДДС за юридически лица;

 • 30за чуждестранни участници.

Таксата за правоучастие в конференцията включва:

 • коктейл и галавечеря;

 • кафе паузи;

 • участие в научните сесии;

 • публикуване на изнесените доклади в списание „Текстил и облекло“, ISSN 1310-912X.

Плащането на таксата за правоучастие се извършва по банков път и бордерото се представя при регистрация

 

 

Банкова сметка:

 

НТС по ТОК

ИН по ДДС: BG 121111930

Сметка IBAN: BG43 UNCR 9660 1010 6722 00,

BIC: UNCRBGSF-УниКредит Булбанк

 

Адрес за кореспонденция:

 

1000 София,

ул. Г. С. Раковски № 108, стая 407

тел. 02/980 30 45

секретар: Анна Челакова

e-mail: tok.secretary@fnts.bg

 

Файлове за изтегляне:

Abstract Template

 

Покана

Научен комитет

Организационен комитет

 

Работна програма

 

Invitation

Commitee Scientific

 

Organizing Commitee

Daily Schedule