ХVІІІ Национална текстилна конференция, 26-28.10.2016, Сливен

ХVІІІ Национална текстилна конференция „Традиции и иновации в текстила и облеклото“ се проведе от 26 до 28 октомври 2016 г. в гр. Сливен. Организатор на събитието бе Научно-техническият съюз по текстил, облекло и кожи, а домакин - „Е. Миролио“ ЕАД. Конференцията беше под патронажа на г-н Едоардо Миролио. Научният форум бе юбилеен и съвпадна с честването на 180 години от създаването на Държавната сукнена фабрика в Сливен.

В рамките на научно-изследователската асоциация съорганизатори на форума бяха Техническият университет – София, НИС и „Факултет и Колеж – Сливен“, Българската академия на науките с нейния регионален академичен център в Сливен. Партньори и домакини на събитията от конференцията бяха Федерацията на научно-техническите съюзи в България, Регионалният исторически музей и Музеят на текстилната индустрия в Сливен, както и ПГТО „Добри Желязков“ и НХГ „Димитър Добрович“.

Научният и организационният комитети на Конференцията, под ръководството на проф. Христо Петров, осигуриха отлични условия за представяне на разностранните разработки и дружески дискусии в кулоарите.

Първото събитие от НТК 2016 бе среща - кръгла маса „180 години взаимодействие между държава, предприемачество и наука в текстилното производство“. На нея с приветствие към делегатите се обърна академик Ячко Иванов, а основен доклад представи проф. д.ик.н. Гарабед Минасян. Дискусията беше водена от проф. д.ф.н. Петър Петров и участие в нея взеха кметът на Община Сливен - г-н Стефан Радев и областният управител на Област Сливен – г-жа Татяна Петкова.

Над 75 университетски преподаватели, изследователи, експерти, докторанти и студенти участваха в научните сесии на форума. Бяха изнесени над 30 доклада и 15 постера по актуални направления в техниката на текстила и облеклото. Всички докладвани разработки отразяваха усилията на изследователски, университетски и промишлени екипи от специализираните катедри и лаборатории на ТУ – София, ХТМУ - София, НХА – София, НБУ - София, МВБУ – София, институтите по електроника и полимери на БАН, Института по отбрана – София, ЮЗУ – Благоевград, ФТТ – Ямбол към Тракийския университет в Стара Загора, Университета „Проф. Ас. Златаров“ и БСУ от Бургас. В работата конференцията взеха участие и водещи преподаватели от Университета на Южен Елзас в Мюлуз, Франция, Ханойския университет по наука и технологии в Ханой, СР Виетнам, Университета на Бергамо от Италия и Университета на Улудаг в Бурса, -Турция.

Конференцията предостави благоприятна възможност за създаване и задълбочаване на контактите между български и чуждестранни учени и специалисти. Нови идеи за постижения в областта на текстилните иновации, дизайн и обучение получиха гласност на конферентните сесии с високо научно и технологично ниво.

Основен домакин на конференцията бе г-н Едоардо Миролио, с чието съдействие всички планирани събития и мероприятия преминаха при непринудена, ведра и професионална обстановка. Делегатите на конференцията посетиха производствената площадка на „Е. Миролио“ ЕАД и на среща с ръководството се запознаха с предстоящите проекти и планове за развитите на най-голямото текстилно предприятие в Югоизточна Европа.

Конференцията завърши с награждаване на най-добрите дипломни работи и студентски разработки.

Представените доклади на Националната текстилна конференция 2016 ще бъдат публикувани последователно в броевете на списание „Текстил и облекло” ISSN1310-912X. Така ще са достъпни за читателите в университетските и обществени библиотеки, както и на уебстраницата на НТС по ТОК: www.tok.fnts.bg.