Национален конкурс за най-добра дипломна работа и курсов проект' 2017

5422

ФНТС

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ПО ТЕКСТИЛ,

ОБЛЕКЛО И КОЖИ-СОФИЯ

 

ОРГАНИЗИРА   VIII

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за

"НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ

В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО" 2017

 

27 октомври 2017 г.,

София – Национален Дом на Науката и Техниката

 

 

Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.

 

Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2016/17 година.

 

Награди: ПАРИЧНИ И ГРАМОТА

 

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория:

 

 • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ

 • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

  СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 08 септември 2017 г. с придружително писмо от организацията.

  Журито на конкурса е съставено от редакционната колегия на списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

  Наградите ще бъдат връчени по време на XIX-та НАЦИОНАЛНА

  ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

  на 27 октомври 2017 г.

  Участниците могат да представят резюме на курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.

  www.tok.fnts.bg