Международна текстилна конференция AUTEX, 28.05 - 01.06.2017 г., Гърция

novina 

Уважаеми колеги,

През изминалия месец приключи ежегодната Световна текстилна конференция Autex ’2017, която се проведе от двадесет и осми май до първи юни 2017 година на остров KORFU, Гърция. Конференцията беше организирана от Университета по приложни науки в Piraeus, катедра по текстилно инженерство.

AUTEX е асоциация на университетите за текстил, която обединява престижни университети в областта на текстилната промишленост от цял свят. Основана е през 1994 г. и в момента има 39 активни членове от 28 държави.

           Конференцията AUTEX е едно от най-важните научни събития, организирани от асоциацията AUTEX в областта на текстила и облеклото, на което се събират водещи изследователи, експерти, студенти и специалисти от текстилната промишленост от цял свят, за да споделят своите знания и опит и да осъществят обмен на научни идеи.

По този начин се реализират и основните цели на асоциацията AUTEX:

- да популяризира дейностите и постиженията на държавите-членки на европейската и световна научна общност в областта на текстила и облеклото;

- да се създадат условия за по-добро сътрудничество в разработването и предоставянето на курсове и учебни материали на високо ниво сред университетските преподаватели;

- да се насърчи мобилността на студентите и академичния състав и създаването на мрежи между държавите членки и поканените партньори;

- да се създадат условия за по-голям ръст на активните научноизследователски партньорства между държавите-членки и поканените партньори;

- да се създадат условия за по-добро сътрудничество между академичния и научно-изследователски състав в областта на текстила и облеклото по целия свят.

Международният организационен комитет на конференцията Autex ’2017 беше съставен от 36 университетски преподаватели от 22 страни от целия свят с председател д-р Георгиус Принотакис. Международният научен комитет от 62 световно известни учени от 35 страни от целия свят беше с председател проф. д-р Савас Василиадис. Всички те създадоха отлични условия за утвърждаване на конференцията AUTEX като текстилна платформа, предлагаща на участниците трибуна, на която да представят, обсъдят и анализират най-новите научни изследвания и постижения, основните перспективи и насоки за бъдеща работа в областта на текстила и облеклото в световен мащаб. Бяха организирани и редица подкрепящи социални събития, обогатяващи научната програма.

Основните тематични направления на конференцията Autex’2017 бяха:

 • Усъвършенствани текстилни влакна и материали;

 • Иновативен функционален текстил;

 • Технически текстил, композити и мембрани;

 • Защитен текстил;

 • Медицински текстил, тъканно инженерство, импланти;

 • Интелигентен, интерактивен и мултифункционален текстил;

 • Текстилна обработка;

 • Иновативни текстилни структури;

 • Нанотехнологии, нанотехстили, електроспининговане;

 • Биополимери и биотехнологии;

 • Повърхностно наслояване и покритие;

 • Текстилни и шевни машини;

 • Текстилни изпитвания, измервателни технологии;

 • CAD / CAE технология, масова персонализация;

 • Моделиране и симулация;

 • Моден дизайн и индустрия за производство на облекло;

 • Наука за конфорта;

 • Екологичен текстил, рециклиране и анализ на жизнения цикъл;

 • Текстилна икономика, управление на веригата за доставки на текстил;

 • Иновации и предприемачество;

 • Модерно текстилно образование и обучение;

 • Кожарска и обувна индустрия.

На конференцията участваха над 500 участника от 52 държави от всички континенти. Най-многобройни бяха делегациите на Гърция, Турция, Франция, Германия, Словения и Полша. В научните сесии бяха представени 6 пленарни доклада, 302 устни докладвания и 128 постерни доклада. От България в конференцията взеха участие доц. д-р инж. Ивелин Рахнев, доц. д-р инж. Златина Казлачева и доц. д-р инж. Снежина Андонова. Изключително удоволствие за българския екип по време на конференцията Autex ’2017 беше срещата със нашата сънародничка Галина Михалева, която беше представител на Технологичния университет в Nanyang – Сингапур и член на международния организационен комитет на конференцията.

Университетът домакин - Университетът по приложни науки в Пирея е един от най- утвърдените университети с големи традиции в Гърция. Той е създаден през 1976 година и от тогава непрекъснато се развива и поддържа водеща позиция сред технологичните институти на страната. Той осигурява високо ниво на технологично образование, съчетано с конкретни научни изследвания. Университетът по приложни науки в Пирея участва активно в няколко национални програми и програми на Европейския съюз за международно сътрудничество, научни изследвания и разпространение на знания. Кампусът на Университета за приложни науки в Пирея е в района на древната академия на Платон, в маслинова горичка от 100 000 кв. м. Университетът по приложни науки в Пирея предлага 10 бакалавърски и 20 магистърски програми.

От особено значение е, че конференцията AUTEX ’2017 се проведе на остров CORFU. Далечното славно минало на острова, богатото му многокултурно наследство, историческите му паметници, зашеметяващия му природен пейзаж, кристалът му, чистото ясно море и отличното му гостоприемно време спомогнаха в значителна степен да се създаде неповторима атмосфера на конференцията.

На остров CORFU са основани първият гръцки университет (Йонийската академия), първият филхармоничен оркестър и първото училище по Изящни изкуства в Гърция.

Красиво запазения Стар град на Корфу е място за съхранение на световното културно наследство на ЮНЕСКО, на стиловете Ренесанс, Барок и Класическият "репертоар", които се вплитат успешно в местните художествени традиции.

Разхождайки се през комплекс от тесни калдъръмени улички с множество стълби и сводести пейзажи, с дворци и крепости ще се почувствате така, сякаш сте пътували до Генуа или Неапол.

Островът, където Одисей среща принцеса Наусика в една от най-известните сцени на Омировия епос, е магическа дестинация през цялата година. Цветни музикални събития, кулинарни празници, религиозни празници, карнавални тържества, носещи емоциите от древни венециански влияния формират изискана мозайка от вълнуващи преживявания.

Едуард Лир описва ярко магията на Корфу: "Всичко като блясъка на маслините и оранжевите градини, синьото на небето, виолетовото на планината, издигащо се от морето с пауново крило и наклонено с линии на сребърен сняг, трудно можем да си представим …...".

Тази древна, топла и омайна страна е дом на искрени и гостоприемни хора с голямо усърдие и вяра.

 

София, юни 2017.

Редакционен материал на списание „Текстил и облекло“.

По материали на www.autex2017.org .