Семинар по CAD – CAM системи в шевното производство

На 10.05.2019 г.се проведе семинар и практическо представяне на специализирана система за моделиране и кроене на шевни изделия.

Сдружение НТС по ТОК имаше удоволствието да покани специалисти от ръководените от Вас предприятия и учебни заведения да участват в работата на семинар и практическо представяне на специализирана система за моделиране и кроене на шевни изделия.

Организатор на семинара е сдружението НТС по ТОК.

Представянето на CAD-CAM системата StyleCAD, както и практическото обучение ще бъде извършено от специалисти на ТексТехника ООД – София.

В тази връзка моля за Вашето разрешение и съдействие заинтересуваните специалисти да участват в работата на семинара, за което ще получат съответния сертификат за проведено обучение.

№ по

ред

Код

Наименование  на

мероприятието

Време и място на провеждане

Организатори и съорганизатори

1.

СМ

Използване на автоматизирани средства за проектиране  на облекла чрез StyleCAD.

10.05.2019 г., от 09ч30 до 12ч00, ДНТ – София, зала 109

ФНТС, ТексТехника ООД- София, РНТС (ТОК) – Пловдив, ТО на НТС - Габрово.

 

Съставил:
доц. Ивелин Рахнев, председател на Организационния комитет на НТК2018
НТС ПО ТОК