Покана за семинар - 24.11.2017 г.

ПОКАНА


Уважаеми дами и господа,


Федерацията на научно-техническите съюзи, ТУ - София, ТексТехника ООД – София, ЮЗУ – Благоевград,

БВМУ – Ботевград и РНТС по ТОК – Пловдив имат удоволствието да Ви поканят на семинар с тема:

 

Използване на автоматизирани средства за проектиране на облекла чрез StyleCAD

 


Семинарът ще се проведе на 24 ноември (петък) 2017 г., от 9.30 до 12.00 ч.,

в зала №105A на Националния дом на науката и техниката /НДНТ/

ул. „Раковски” №108, София.