НИЕ СМЕ

НТС по текстил, облекло и кожи
неправителсвено, професионално
творческо сдружение с нестопанска

ЦЕЛИ

Да повишава квалификацията
на специалистите
Да обединява и подпомага
усилията на своите членове

ДЕЙНОСТИ

Организиране на регионални и международни конференции
Организиране и провеждане на курсове

ИСТОРИЯ

Основан на 26 март
1885 г. в град Русе като
„Русенско техническо общество“

Покана за участие в Международна изложба за текстил и технологии за текстилната промишленост TMT EXPO 2018 Courriel 3 sur 795 Précédent Suivant

IANMSP min  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

(ИАНМСП) организира участие с колективен щанд в Международната специализирана изложба за текстил, машини и технологии TMT EXPO, която ще се проведе в периода от 02 - 04.10.2018 г. в Интер Експо Център, гр.

София.

Заявките за участие и приложените документи се подават до 27 юли 2018 г.

/петък/.

Поканата с условията и необходимите документи са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП  www.sme.government.bg

  ИАНМСП поема разходите за наем на изложбена площ, изграждане, оборудване и обзавеждане на изложбен щанд, включване в каталога на изложбата и други услуги в рамките на участието.

  Изложението е адресирано към предприятия от следните области:

-             Проектиране и разработване на текстилни продукти;

-             Технологии и автоматизация за текстилната промишленост;

-             Подготовка и организация на производството;

-             Производство на естествени и синтетични влакна;

-             Създаване и дистрибуция на дизайн, графика, щампи;

-             Печатни технологии за текстил;

-             Технологии за кроене;

-             Свързващи и закрепващи материали; Технически аксесоари за облекло;

-             Интериорен текстил;

-             Контрол на качеството;

-             Информационни технологии и специализиран софтуер.

За допълнителна информация може да посетите уеб-сайта на организатора Интер Експо Център http://tmtexpo.bg/index.php/bg/

Членство и Абонамент

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

  • Индивидуален членски внос без абонамент – 6.00 лева годишно;
  • Индивидуален членски внос с абонамент – 36.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации – 36.00 ÷
  • Колективен членски внос за малки предприятия – 72.00 ÷ 144.00 лева годишно;
  • Колективен членски внос за средни предприятия – 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно;
  • Колективен членски внос за големи предприятия – една МРЗ годишно.

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

first_page.jpg

Вижте секцията със събития и новини

Най-актуалната информация на ваше разположение