НИЕ СМЕ

НТС по текстил, облекло и кожи
неправителсвено, професионално
творческо сдружение с нестопанска

ЦЕЛИ

Да повишава квалификацията
на специалистите
Да обединява и подпомага
усилията на своите членове

ДЕЙНОСТИ

Организиране на регионални и международни конференции
Организиране и провеждане на курсове

ИСТОРИЯ

Основан на 26 март
1885 г. в град Русе като
„Русенско техническо общество“

concourse heading min

„НАЙ-ДОБРА ДИПЛОМНА РАБОТА И КУРСОВ ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА НА ТЕКСТИЛА И ОБЛЕКЛОТО“ - 2019

 • Участие в КОНКУРСА могат да вземат студенти и докторанти от висшите училища и ученици от професионалните гимназии, които се обучават в областта на текстила и облеклото.­­
 • Участници в сътрудничество с водещ преподавател от обучаващото звено представят резюме и статия относно курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.
 • Материали за участие: защитени дипломни работи или курсови проекти през учебната 2018/19 година.
 • Одобрените материали ще бъдат публикувани в списание „Текстил и облекло“.

 

Награди: ПАРИЧНА И ГРАМОТА

 

Всеки участник получава ГРАМОТА за участие в съответната категория

 • Категория КУРСОВ ПРОЕКТ
 • Категория ДИПЛОМНА РАБОТА

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 07 септември 2019 г.

Участниците в конкурса се предлагат от съответното учебно заведение след предварителен подбор. Документите за участие се изпращат от преподавател от обучаващото звено.

Журито на конкурса е съставено от редакционната колегия на списание „Текстил и облекло“ ISSN 1310-912X (print) и ISSN 2603-302X (Online).


Наградите ще бъдат връчени по време на XXI НАЦИОНАЛНА ТЕКСТИЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на 25-27 октомври 2019 г.

Участниците представят резюме на курсовия проект или дипломната си работа в научните сесии на конференцията.

Членство и Абонамент

УС на НТС по ТОК определя следния размер на индивидуален и колективен членски внос за 2018 г.:

 • Индивидуален членски внос без абонамент – 6.00 лева годишно;
 • Индивидуален членски внос с абонамент – 36.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за Микро предприятия и държавни организации – 36.00 ÷
 • Колективен членски внос за малки предприятия – 72.00 ÷ 144.00 лева годишно;
 • Колективен членски внос за средни предприятия – 144.00 ÷ 1 МРЗ годишно;
 • Колективен членски внос за големи предприятия – една МРЗ годишно.

Членството в НТС по ТОК включва годишен абонамент за списание „Текстил и облекло“ ISSN1310-912X.

first_page.jpg

Вижте секцията със събития и новини

Най-актуалната информация на ваше разположение